Anlegg

RANDESUND

HOCKEY

  • Randesund Hockey vil arbeide aktivt sammen med Kristiansand kommune, andre idrettsgrener og investorer i den hensikt å få bygget anlegg for utøvelse av ishockey øst for Topdalsfjorden.
  • Randesund Hockey vil arbeide tett med Norges Ishockey forbund for å få etablert et nytt anlegg i Kristiansandsregionen.
  • Foretrukket plassering for en ishockey hall i Randesund vil være i forlengelse av Rona Senter, gitt nærhet til buss og sykkelveier. Plasseringen gir god adkomst fra bydelene øst for Topdalsfjorden. Ved denne plassering kan gangbro mellom ny hall og treningssenter vurderes

 

 

Do you need an urgent assistance?